Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Hội Nông dân xã Quảng Văn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 7/4/2023, Hội Nông dân xã Quảng Văn tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lãnh đạo Hội Nông dân huyện;; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã, bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn và 69 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 630 hội viên toàn xã.

Chi tiết »