Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
KẾ HOẠCH Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Quảng Văn năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 02/03/2023 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; UBND xã Quảng Vănxây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 06 như sau:

Chi tiết »
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 17/03/2022 của UBND huyện Quảng Xương về Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; UBND xã Quảng Văn triển khai kế hoạch thực hiện trên những nội dung sau:

Chi tiết »
HĐND xã Quảng Văn, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám, kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 18/7/2023, HĐND xã Quảng Văn tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2023). Tại kỳ họp, HĐND xã đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND xã Quảng Văn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trưởng Công an xã với tỷ lệ biểu quyết 100% đại biểu có mặt. Kỳ họp cũng đã nghe Đ/c Vương Huy Tưởng - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4 HDND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.

Chi tiết »
Đảng bộ xã Quảng Văn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và trao huy hiệu Đảng đợt 3/02 và 19/5/2023

Sáng 11/7/2023, Đảng ủy xã Quảng Văn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và trao huy hiệu Đảng. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng, phó các đàn thể chính trị xã hội xã và Toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ.

Chi tiết »
XÃ QUẢNG VĂN, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VỚI PHONG TRÀO THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Quảng Xương, về triển khai cuộc vận động hiến máu tình nguyện năm 2023;

Chi tiết »
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP TẠI XÃ QUẢNG VĂN

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường trung tâm văn hóa xã, Hội Khuyến học xã Quảng Văn đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện xây dựng các mô hình học tập cho các cán bộ làm công tác khuyến học tại 5 thôn, 3 nhà trường và 37 dòng họ trên bàn toàn xã

Chi tiết »
Hội Nông dân xã Quảng Văn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 7/4/2023, Hội Nông dân xã Quảng Văn tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lãnh đạo Hội Nông dân huyện;; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã, bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn và 69 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 630 hội viên toàn xã.

Chi tiết »
Hội Nông dân xã Quảng Văn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 7/4/2023, Hội Nông dân xã Quảng Văn tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lãnh đạo Hội Nông dân huyện;; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã, bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn và 69 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 630 hội viên toàn xã.

Chi tiết »
QUẢNG VĂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Năm 2014, xã nhà đạt chuẩn Nông thôn mới. Đến nay Cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã lại tiếp tục tích cực thi đua để xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023. Hiện nay xã đạt 10/19 tiêu chí với 66/85 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Chi tiết »