Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Đảng ủy xã Quảng Văn tổ chức công bố QĐ thành lập chi bộ mới

Để tiếp tục thực hiện các bước trong hướng dẫn, sáng ngày 20.4.2018 BCH Đảng bộ đã tổ chức hội nghị nghị quyết V/v sáp nhập thôn để thành lập thôn mới và quyết định chỉ định chi ủy, chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ mới.

Đảng ủy xã Quảng Văn tổ chức công bố QĐ thành lập chi bộ mới

 

Thực hiện Quyết định 3507 ngày 18.9.2017 của UBND Tỉnh, kế hoạch số 606, ngày 25.10.2017 của UBND Huyện QX v/v sáp nhập thôn, tổ dân phố. Công văn số 28 V/v hưỡng dẫn các bước kiện toàn tổ chức bộ máy ở thôn phố trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập thôn. Trong thời gian vừa qua, đảng ủy Quảng Văn đã ban hành các công văn chỉ  đạo, tổ chức các hội nghị, XD kế hoạch thực hiện các bước đúng quy trình trong việc sáp nhập thôn.

Đối với bộ máy lãnh đạo ở thôn, theo HD, ĐU đã chỉ đạo chi ủy các chi bộ thuộc diện sáp nhập với nhau tổ chức hội nghị để hội ý, thảo luận và giới thiệu chi ủy mới. Tiếp đến tổ chức chi ủy mở rộng để lấy ý kiến tín nhiệm đối với chức danh trưởng thôn. Sau đó BTV ĐU làm việc với các chi ủy để thống nhất nguồn nhân sự dảm nhiệm các chức dánh lãnh đạo chi bộ trước khi BCH Nghị quyết. Chỉ Với thời gian 3 ngày, các bước neu trên đã thực hiện hoàn tất, đáp ứng yêu cầu mà HD số 28 của HU đã nêu, riêng chi bộ Văn Kim, Văm Lâm, Văn Đồng thực hiện thêm bước lấy ý kiến giới thiệu của Đảng viên trong chi bộ. Chính vì vậy đã tạo điều kiện thuận lợi để BTV, BCH Đảng bộ lựa chọn, chỉ định nguồn đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đúng yêu cầu, đạt chất lượng.

          Để tiếp tục thực hiện các bước trong hướng dẫn, sáng ngày 20.4.2018 BCH Đảng bộ đã tổ chức hội nghị nghị quyết V/v sáp nhập thôn để thành lập thôn mới và quyết định chỉ định chi ủy, chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ mới. cụ thể:

Chi bộ Sơn Trang có 61 Đv: Đ/c Vương Xuân Trường chỉ định làm Bí thư chi bộ, Đ/c Trần Văn Phương chỉ định làm PBT chi bộ, Đ/c Nguyễn Ngọc thể chỉ định làm Chi ủy viên.

Chi bộ Kim Lâm Đồng có 50 Đv. Đ/c Lê Văn Thường được chỉ định làm BT chi bộ, Đ/c Vũ Đức Thuấn được chỉ định làm PBT, Đ/c Lê Thanh Quân được chỉ định làm chi ủy viên.

Chi bộ Bái Môn hiện có 61 ĐV. Đ/c Trần Viết Sỹ chỉ định làm Bt chi bộ, Đ/c Hàn Thị Oanh chỉ định làm PBT và Đ.c Hàn Văn Út chỉ định làm Chi ủy viên.

Chi bộ Quang Minh hiện có 66 ĐV, đ/c Nguyễn Văn Quang được chỉ định làm BT, Đ/c Đỗ Văn Trường được chỉ định làm PBT, đ/c Vũ thị Hanh được chỉ định làm chi ủy viên.

Trong buổi chiều các ngày 20,21.4.2018 BTV ĐU đã tổ chức công bố Quyết định thành lập chi bộ và quyết định chỉ định chi ủy và các chức danh nêu trên.